--- Isatis Group ---

-- Main Content --

Online ondersteuning voor de moderne openbare apotheek.

Terug

NControl

Het NControl-systeem biedt online ondersteuning aan de moderne openbare apotheek bij het leveren van farmaceutische zorg, optimalisatie van bedrijfseconomische zaken en het versterken van de commerciële positie.

Om de toegevoegde waarde van de apotheek inzichtelijk en meetbaar te maken is het van cruciale betekenis dat vanuit één centraal systeem zorgprocessen kunnen worden aangestuurd, gemonitord en gerapporteerd. Daarnaast is het van groot belang om in een markt waar grote budgettaire druk bestaat, de bedrijfseconomische aspecten van een apotheek te bewaken. NControl kan apotheken voorzien van real-time ondersteuning en rapportages op zorginhoudelijk en bedrijfseconomische processen.

Het NControl-systeem ondersteunt de apotheker te in zijn rol als zorgverlener binnen een omgeving waarin marktwerking en zorg moeten leiden tot een optimaal resultaat voor de patiënt. Dit resultaat is de meerwaarde van de apotheek en rechtvaardigt zijn plaats in het zorgveld. NControl maakt het mogelijk complexe taken in een sterk veranderende omgeving uit te voeren waardoor deze meerwaarde aantoonbaar en meetbaar is.

Het doel van NControl is de apotheek te ondersteunen in:

  • Het verhogen van de kwaliteit van farmaceutische zorg.
  • Het systematisch uitvoeren van zorgprojecten.
  • Het uitvoering geven aan contractuele verplichtingen richting zorgverzekeraars en zorggroepen.
  • Het leveren van aanvullende service aan patiënten.
  • Het leveren van producten en diensten die aansluiten bij de behoefte van de patiënt.
  • Het verkrijgen van inzicht in en het optimaliseren van de winstgevendheid van verstrekkingen.
  • Het declareren van afwijkende prijsafspraken.

Een product van NControl is NCare.