--- Isatis Group ---

-- Main Content --

Cyber Security - Uw veiligheid is onze drijfveer!

Isatis Cyber Security

Wij werken vanuit een integrale aanpak om uw organisatie op alle mogelijke manieren te beschermen tegen cyber aanvallen. Hierbij stemmen we security maatregelen af met wet en regelgeving zodat u compliant bent met alle wet en regelgeving. Hierdoor kunt u een betrouwbare reputatie onderstrepen in de markt. Dit doen we met een combinatie van senior specialisten als FG, DPO, security architecten en security analisten. De linkerhand weet van de rechterhand; ICT, privacy en regelgeving zijn volledig op elkaar afgestemd en compliant.

  

 

Vertrouwen leidt tot een effectieve strategie.

Elk traject begint met een goed gesprek. Het is van belang dat we u leren kennen. Vertrouwen begint immers met kennen.
Samenwerking is de basis. Samenwerken om uw organisatie en ICT-omgeving optimaal te beveiligen. En samenwerken om iedereen bewust te maken van de risico’s en hoe hier succesvol mee om te gaan.

95% van de datalekken wordt veroorzaakt door menselijk handelen...

Bewustwording leidt direct tot resultaten. In vertrouwen samenwerken met onze ervaren experts. Met een bewezen integrale aanpak, die op maat wordt ingezet om uw beveiligings- en privacydoelen te realiseren.

 

Beveiligingsrisico's

Ondanks slimme firewalls en autorisatie op ICT-systemen is cybercrime in 2016 weer schrikbarend toegenomen, ransomware in healthcare zelfs met 300%! Dit heeft internationaal geleid tot grote economische schade door diefstal van data en intellectueel eigendom, geld, persoonsgegevens en verstoring van de dagelijkse gang van zaken, en het Nederlandse mkb is hier momenteel uiterst kwetsbaar voor. De privacyregelgeving (Wbp) wordt steeds belangrijker en steeds strikter. Vanaf jan 2016 is de meldplicht datalekken van kracht en zijn de sanctiemaatregelen (boetes) van de Autoriteit Persoonsgegevens flink uitgebreid. Vanaf mei 2018 wordt met de Europese wetgeving (AVG) de lat nog flink hoger gelegd met boetes oplopend tot € 820.000 of zelfs 10% van de jaaromzet. De meeste bedrijven en organisaties zijn daar nog niet op voorbereid. Hoe is dat bij u?

Naast de privacywetgeving worden eisen op het gebied van beveiliging door overheid, brancheverenigingen en bedrijfsleven flink uitgebreid: ISO27001, NEN7510, ISAE4302, DigiD-assessment, BIG, SUWI. In hoeverre voldoen we aan de gevraagde eisen? En wat voor gevolgen heeft dat voor ons? En hoe kan dit positief bijdragen aan de dienstverlening van onze organisatie?

 

Een beveiligde infrastructuur is onmisbaar

En daarom helpt een overzichtelijk systeem voor het onderhouden en rapporteren over beveiligingssysteem uw certificeringen.
Wij voeren, op basis van uw doelstellingen, in enkele dagen een beveiliging onderzoek of een AVG ready onderzoek uit om duidelijkheid te geven in de actuele situatie. Wat is de status van de technische security ICT omgeving, van de beveiligingsnormen en van de privacy eisen? Verder geven we advies over welke stappen we moeten nemen om uw doelen te bereiken.

Contactpersoon Isatis Cyber Security

Vragen? Twijfel niet om contact op te nemen met

Paul van Geelen
024 - 329 77 73

Algemene contactgegevens Isatis Group