--- Isatis Group ---

-- Main Content --

Succes door inzet van de juiste experts

De expertises binnen Isatis

Wij weten dat je moet samenwerken om écht succes te behalen. Daarom zijn wij actief binnen diverse disciplines. Van software development tot user experience en van online marketing tot design: wij hebben de experts in huis. Alles onder één dak - dat is wel zo makkelijk.

“De complexiteit van de applicaties is kenmerkend voor de projecten die wij opleveren”

Software development

Zodra duidelijk is wat de beoogde doelgroep beweegt, kan begonnen worden met de daadwerkelijke bouw van het project. Veruit de meeste (web)applicaties worden gebouwd op het Microsoft .NET platform en SQLServer. De complexiteit van de applicaties is kenmerkend voor de projecten die wij opleveren.

De verschillende ontwikkelteams binnen Isatis zijn multidisciplinair: door een diversiteit aan gecertificeerde specialisten wordt het gehele ontwikkeltraject doorlopen van architectuur, functioneel ontwerp, bouw, test en implementatie. Hierbij wordt bij voorkeur Agile gewerkt, bijvoorbeeld volgens de Scrum-methode. 

De technologie die wij gebruiken:

  • Web-applicaties in Microsoft .NET en SQLServer
  • Mobiele applicaties voor Android en iOS
  • Minimale laadtijden en een optimale gebruikerservaring door MVVM, Ajax en javascript
  • Integratie met webservices (SOAP) of api's (XML/JSON)

Lees meer over software development in de volgende projecten

Sociale kaart ComparaTarifasEnergia.es Gifwijzer

“Meer rendement uit online activiteiten”

Online marketing

Zodra een project op zowel technisch als vormgevingsgebied staat, wordt het van belang dat er een continue stroom relevante bezoekers op de website komt. Door de inzet van online marketing zorgen wij ervoor dat de projecten op de juiste manier onder de aandacht komen van de betreffende doelgroep.

Op online marketing gebied leveren wij de volgende diensten:

  • Webanalyse: om het resultaat van online marketingcampagnes goed te meten, maken we gebruik van diverse analyse-instrumenten. Hierdoor wordt het mogelijk om online marketingcampagnes te optimaliseren op basis van het daadwerkelijke gedrag van een doelgroep.
  • SEO (Search Engine Optimization): SEO is het optimaliseren van een website met als doel deze hoger te laten scoren in de organische zoekresultaten van zoekmachines, zoals Google. De CMS-systemen waar onze websites op werken, zijn zoekmachinevriendelijk ingericht. Daarnaast kunnen onze SEO-specialisten, door middel van een uitgebreide analyse, advies geven om websites beter te laten scoren in zoekmachines.
  • SEA (Search Engine Advertising): SEA is het adverteren in zoekmachines door middel van het inkopen van relevante zoekwoorden. Wij zetten SEA-campagnes op, monitoren en beheren deze, met als doel een zo hoog mogelijke positie in de zoekresultaten van bijvoorbeeld Google en Bing, tegen een zo hoog mogelijk rendement.

Lees meer over online marketing in de volgende projecten

Gifwijzer

“Het begrijpen van de gebruiker is de basis voor het ontwerp van een applicatie”

User experience

Een nieuw project begint met een goed begrip van de doelgroep en/of gebruiker. Op basis van dit begrip kunnen vervolgens keuzes gemaakt worden rondom de realisatie van het project. Onze interaction designers zijn de belangrijkste spil in het achterhalen van de juiste informatie over de doelgroep en hun wensen.

Deze wensen worden vertaald naar een interactie-ontwerp waarin sitestructuur, gebruiksvriendelijkheid en sociale en cognitieve psychologie meehelpen om de wensen zo goed mogelijk te verwezenlijken.

Elk interactie-ontwerp wordt getest met eindgebruikers. Op basis van die feedback wordt het interactie-ontwerp verder aangescherpt. Het uiteindelijke product kan nog worden getest d.m.v. een gebruikerstest.

De werkzaamheden die we hiervoor verrichten zijn grofweg te verdelen in 3 fases:

  1. Doelgroeponderzoek en stakeholderinterviews: gesprekken met klanten en eindgebruikers om wensen en doelen in kaart te brengen.
  2. Interactie-design: oplossingen uitwerken op basis van de wensen en doelen die uit de gesprekken naar voren zijn gekomen. Dit is in de vorm van schetsmatige tekeningen (mockups) en tekstuele en mondelinge toelichting.
  3. Gebruikerstesten: observeren van gebruikers terwijl ze de gemaakte oplossing gebruiken, om erachter te komen of een website of applicatie optimaal werkt.   

Lees meer over user experience in de volgende projecten

Energieleveranciers.nl NCare Sociale kaart

“Altijd op zoek naar de balans tussen vorm en functie”

Design

Nadat het project technisch is gerealiseerd, is het van groot belang dat de vormgeving wordt afgestemd op de doelgroep, het gewenste imago en de positionering.

Het gaat daarom nooit alleen om het creëren van een mooi, origineel en vernieuwend plaatje, maar om de wijze waarop marketing- en communicatiedoelstellingen kunnen worden verwezenlijkt.

Onze vormgevers werken met gedegen achtergrondinformatie over het project, kennis van de doelgroepen waarop het project zich richt, begrip van de marketing- en communicatiedoelstellingen en de gewenste uitstraling en het verlangde imago.

De door ons ontworpen uitingen trekken ook de aandacht van de doelgroep en presenteren de aangeboden informatie op een toegankelijke en overzichtelijke wijze.

Lees meer over design in de volgende projecten

Energieleveranciers.nl Sociale kaart ComparaTarifasEnergia.es